ID: 424403

Čína - Perly říše středu **

Termín: 02.08. (Pá) - 13.08. (Út) 2019

Délka pobytu: 12 dní, 11 nocí

Doprava: Letecky / Praha (00:00)

Strava: Dle programu

Cena: 46 490 Kč

Popis zajezdu
Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
2. den PŘÍLET DO PEKINGU
Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
3. den ZAKÁZANÉ MĚSTO, PEJ-CHAJ PARK, TCHIEN-AN-MEN
Snídaně. Dopoledne prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císař - ském komplexu vládlo 24 pa novníků po více než 500 let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též nazý váno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo ne přístupné veřejnos ti. Oběd v tra diční čínské restauraci. Odpoledne procházka Pejchaj parkem s pro hlíd kou pagody, postavené na ostrově uprostřed laguny. Následuje prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.
4. den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING
Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, jež původně sloužila k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachá zí zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restau raci. Odpoledne prohlídka jediné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
5. den LETNÍ PALÁC, WANG FU TING ROAD
Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramo ro vou loď císařovny Cch´-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Od po ledne procházka po Wang Fu Ting Road, nejrušnější třídy moderního cen tra Pekingu s obchodními domy.
6. den CHRÁM NEBES A LAMAISTICKÝ CHRÁM
Snídaně. Dopoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modli tební obřady a rituály. Odpoledne pro hlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou smě si ci chánských, mongolských a tibet ských prvků. Po večeři transfer na ná draží a odjezd lůžkovým vlakem do Xi´anu.
7. den XI´AN
Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního města provincie Šan-si. Toto město s bohatou historií bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bývalo největším městem. Ve svých cestopisech se o Xi´anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím bodu Hedvábné cesty pro obchodníky.Transfer do hotelu. Po snídani a krátkém odpočinku násle duje prohlídka města – navštívíte areál Velké pagody divoké husy ze 4. sto letí, prohlédnete si městské opevnění z raného období dynastie Ming a místní muzeum. Večeře.
8. den TERAKOTOVÁ ARMÁDA A VESNICE BANPO
Po snídani výlet k jedné z největších turistických atrakcí celé Číny – Te rakotové armády – hliněné armády cí saře Čchin Š'chuang-tiho, významné osobnosti v dějinách Číny. Tento císař sjednotil Čínu v jednu silnou vý znam nou říši. Hliněná armáda byla zcela náhodou objevena v roce 1974 míst ními rolníky. Více než 6.000 ozbroje ných bojovníků v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku. Celá armáda byla součástí posmrtné výbavy zemřelého panovníka. Oběd. Odpo ledne prohlídka vesnice Banpo – sídliště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety. V pozdním odpoledni transfer na nádraží a odjezd lůžkovým vlakem do Šanghaje.
9. den ŠANGHAJ
Příjezd do Šanghaje v odpoledních hodinách. Tato rychle se rozvíjející metropole východní Číny s více než 18 milióny obyvatel upoutá své návštěv níky moderní výstavbou. Transfer na hotel. Procházka po rušné třídě Nanjing s přilehlým nábřežím Bund. Projížďka po řece Huangpu. Večeře. Nocleh.
10. den ŠANGHAJ – VOLNÝ DEN
Snídaně. Volný den s možností fakul tativní návštěvy „čínských Benátek" města Suzhou. Město je známé svými umělými vodními kanály a zahradami. V roce 1997 byly zdejší klasické zahra dy zařazeny na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
11. den ŠANGHAJ
Snídaně. Celodenní prohlídka města. Prohlédnete si chrám jadeitového Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy. Oběd. Odpoledne se projdete zahradami Yuyuan, jež byly postaveny již v 16. století a jsou centrem odpo činku pro místní obyvatele. Večeře, volný program na prohlídku cen tra města. Pro zájemce fakulta tivně návštěva akrobatické show.
12. den ODLET DO PRAHY
Snídaně.Transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet do Prahy.
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Peking a Šanghaj – Praha s přestupem
letištní taxy
transfery letiště – hotel – letiště
8x nocleh se snídaní v hotelu 3* - 4*
2x nocleh v lůžkovém vlaku
program včetně veškerých transferů a vstupů
8x oběd a 8x večeře v tradiční čínské restauraci
českého průvodce během okruhu
Cena nezahrnuje
vstupní vízum (vyřídíme za poplatek 2.500,- Kč)
fakultativní výlety nad rámec programu (Chu-tchung tour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Su-čou – celkem 220,- USD)
02.08. (Pá) - 13.08. (Út) 2019 - 12 dní, 11 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
Základní cena zájezdu
Dle programu
Letecky/Praha
-46 490 Kč
Vybrat termín
16.08. (Pá) - 27.08. (Út) 2019 - 12 dní, 11 nocí
Základní cena zájezdu
Dle programu
Letecky/Praha
-46 490 Kč
Vybrat termín
06.09. (Pá) - 17.09. (Út) 2019 - 12 dní, 11 nocí
Základní cena zájezdu
Dle programu
Letecky/Praha
-46 490 Kč
Vybrat termín
20.09. (Pá) - 01.10. (Út) 2019 - 12 dní, 11 nocí
Základní cena zájezdu
Dle programu
Letecky/Praha
-46 490 Kč
Vybrat termín
11.10. (Pá) - 22.10. (Út) 2019 - 12 dní, 11 nocí
Základní cena zájezdu
Dle programu
Letecky/Praha
-46 490 Kč
Vybrat termín
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Informace o zájezdu
ZeměČína
MístoČína
HotelČína - Perly říše středu
Základní cena zájezdu
Termín02.08.2019 - 13.08.2019
DopravaLetecky
Odletové/odjezdové místoPraha
StravováníDle programu
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Pořádající CK: Eso Travel, a.s. IČO: 27957039
Vytvářím objednávku...